W 2010 roku przez sakrament chrztu św.

Dziećmi Bożymi i członkami Kościoła

w naszej wspólnocie parafialnej stali się:

 

Imiona i nazwisko

Nr domu

Data chrztu

1.    

Weronika, Łucja

Rejman

276

17.01.2010

2.    

Patryk, Karol

Helwin

331

31.01.2010

3.    

Karolina, Maria

Machno

195

07.02.2010

4.    

Kacper, Wojciech

Kopeć

281

18.04.2010

5.    

Maksymilian, Józef

Pietraszek

138

02.05.2010

6.    

Aurelia, Laura

Sroczyk

240

20.06.2010

7.    

Dominik, Jan

Tomaka

241

04.07.2010

8.    

Łucja, Marta

Wiercioch

66

29.07.2010

9.    

Rafał, Aleksander

ejman

6a

10.10.2010

10.                

 

 

 

11.                

 

 

 

12.                

 

 

 

13.                

 

 

 

14.                

 

 

 

15.                

 

 

 

16.                

 

 

 

17.               

 

 

 

18.                

 

 

 

19.                

 

 

 

20.                

 

 

 

21.                

 

 

 

 

Sakramentu chrztu w naszej parafii udziela się w niedziele podczas Mszy św. o 1030.

Rodzice mają obowiązek zatroszczyć się, aby ich dziecko zostało ochrzczone w pierwszych tygodniach po urodzeniu!

Rodzice zapisując dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej:

* Przynoszą świadectwo urodzenia dziecka.

* Przynoszą świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa. (Jeżeli ślub był zawarty poza parafią).

* Podają imię dziecka. (Przy wyborze imienia rodzice powinni kierować się nie modą, ale by było to imię związane ze świętym, aby dziecko miało patrona, orędownika w niebie).

* Podają imiona i nazwiska chrzestnych. (Chrzestnym może być człowiek: ochrzczony, bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą, wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Chrzestni z poza parafii przynoszą przed chrztem zaświadczenia ze swoich parafii).