W 2019 roku przez sakrament chrztu św.

Dziećmi Bożymi i członkami Kościoła

w naszej wspólnocie parafialnej stali się:

Imiona i nazwisko

Nr domu

Data chrztu

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

9

 

 

 

Sakramentu chrztu w naszej parafii udziela się w niedziele podczas Mszy św. o 1030.

Rodzice mają obowiązek zatroszczyć się, aby ich dziecko zostało ochrzczone w pierwszych tygodniach po urodzeniu!

Rodzice zapisując dziecko do chrztu w kancelarii parafialnej:

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: * Przynoszą świadectwo urodzenia dziecka.

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: * Przynoszą świadectwo zawarcia sakramentu małżeństwa. (Jeżeli ślub był zawarty poza parafią).

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: * Podają imię dziecka. (Przy wyborze imienia rodzice powinni kierować się nie modą, ale by było to imię związane ze świętym, aby dziecko miało patrona, orędownika w niebie).

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: * Podają imiona i nazwiska chrzestnych. (Chrzestnym może być człowiek: ochrzczony, bierzmowany, prowadzący życie zgodne z wiarą, wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej. Chrzestni z poza parafii przynoszą przed chrztem zaświadczenia ze swoich parafii).